Tuin- en plantsoenafval bestaat uit afval dat vrijkomt bij onderhoud- en snoeiwerkzaamheden zoals boomstammen, takken. Graszoden mogen niet in deze container. Hiervoor dient u een container voor grond te huren.